Nevelési elvek

Családi napközink gondozónénijeinek, Ildinek és Vikicának értékrendjét követve történik a gyerekek ellátása, mindennapjaik alakítása 🙂

Ennek megfelelően a házirendünkben szereplő napirend – rugalmas keretek között – megfelelő keretet ad a gyerekek mindennapjainak; biztonságérzetük ez által irányunkban remélhetőleg hamar kialakul és szülők nélküli velünk töltött idejüket az örömteli együttlét jellemzi 🙂

A gyerekeket korbeli, nembeli és bármiféle különbségtétel nélkül feltétlen szeretettel fogadjuk 🙂

Tetteiket személyüktől elkülönítetten, mindig az adott szituációt objektíven szemlélve nézzük; kerülünk bármiféle stigmatizálást 🙂

Fontosnak tartjuk a szülőkkel való minél részletesebb, gyakoribb kommunikációt mindkét irányban ; megítélésünk szerint ez a napjait velünk töltő gyermekek érdekeit szolgálja 🙂

Mindennapjaink fontos részét képezi a gyermekek rendszeretetének kialakítása, a rendelkezésükre álló játékok, eszközök megfelelő használatának, gondozásának megtanítása 🙂

Világlátásuk formálása érdekében életkoruknak megfelelő szinten igyekszünk átadni nekik a környezettudatos életmód kialakításához rendelkezésükre álló információkat; bevonjuk őket a szelektív hulladékgyűjtésbe és megismertetjük a természettel való együttműködés csodájára 🙂

Napirendünkben szereplő foglalkozások idejében is fontos szerepet kap az önálló alkotás, az önálló gondolkodás; teret hagyunk a gyerekeknek elképzeléseik közlésére és minél több lehetőséget a szabad játékra 🙂

Tiszteljük minden gyermek személyiségét; közösségi életünket a gyerekek otthonról hozott szokásainak bevonásának, a lehető legmesszebbmenőkig figyelembe véve alakítjuk 🙂