Szolgáltatások, programok

Családi napközink kis lakóit napi 4x-i étkezéssel, finom, egészséges, hideg, meleg étkekkel kínáljuk :); minden napra jut gyümölcs, akár naponta többször is.

Az étkeztetések során az otthoni szokások, szülői kérések figyelembe vételével kínáljuk a gyermekeket az étkezések folyamán.

A gyermekek számára az igény szerinti folyadékfogyasztást folyamatosan – a családi napközi területét elhagyva is – biztosítjuk.
A gondozás során – kis  létszámú csoportokban „dolgozva” – lehetőség van minden gyermek tekintetében a személyes odafigyelésre; a gyermekek igény szerinti ölbe kucorodását és a képességeik szerinti játékos fejlesztést egyaránt biztosítani tudjuk.

Napi tevékenységeink során játékos formában ismerkedünk a környezet csodáival, megóvásának fontosságával; a természetből nyerhető egészségre és környezettudatos életmódra „neveljük” lakóinkat; életkoruknak megfelelően bevonjuk őket a szelektív hulladékgyűjtésbe, a termőföld táplálásának házilagos formáiba; családi napközinként funkcionáló lakóháznál a komposztálás folyamata figyelemmel kísérhető.

Foglalkozásainkon a gyerekek addig vesznek részt, míg kedvük tartja; alkotásikat otthonukba hazavihetik 🙂

Mindennapjaink része a zene és lakóink életkorának megfelelő „sportok”:

  • lábbal hajtós motorozás
  • futókerékpározás
  • játszótéri futkározás, játék
  • labdajátékok
  • egyensúlyfejlesztő, mozgáskoordinációs játékok kint és bent
  • népzenére néptánc alapjaival ismerkedünk

Igény esetén lehetőséget keresünk fejlesztő órák megtartására a szülők kéréseit figyelembe véve.

Időszakonként külső eladókat is fogadunk és ezáltal lehetőséget biztosítunk egyéb foglalkozások megtartására is, pl. családi napközi gondozói végzettséggel rendelkező kézművesnő -Farsang Adrianna – foglalkozásai.

Mindennapjaink részét képezi a természetismeret; sétáinkon, kerti tartózkodásainkon a természet csodáinak felfedezése, értékeinek megóvása, természetvédelmi szemlélet kialakítása. Látogatás szervezhető az Őrségi Nemzeti Parkban.